hoạt động huyện

Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số Mỹ Đức
Ngày đăng 21/06/2019 | 14:10  | View count: 2674

Mỹ Đức là huyện bán sơn địa, nằm ở phía Tây nam Thành phố Hà Nội, cách trung tâm TP gần 50 km. Toàn huyện có 20 thành phần dân tộc sinh sống, đồng bào DTTS cư trú ở hầu hết các xã, thị trấn nhưng chủ yếu là tập trung ở xã miền núi An Phú.

Toàn cảnh xã An Phú từ trên cao

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội cùng các cấp, các ngành từ thành phố đến huyện. Mỹ Đức đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh. Các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi ở Mỹ Đức.

Đòn bẩy từ chính sách

An Phú là xã nghèo của huyện Mỹ Đức, từ năm 2012 đến tháng 4/2017, xã An Phú thuộc xã vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn của thành phố Hà Nội. Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn khoảng 68% dân số, chủ yếu là người Mường, có  46% số hộ trong toàn xã theo đạo Thiên chúa giáo. Trước đây, cuộc sống của đồng bào gặp rất nhiều khó khăn  do địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện cơ sở hạ tầng kém. Hiện nay, với sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng sự cần cù, chịu khó và ý chí vươn lên thoát nghèo của đồng bào, cuộc sống mới đang hình thành ở An Phú.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội cùng các cấp, các ngành từ thành phố đến huyện, nhiều chương trình dự án đã được đầu tư, các chính sách về dân tộc như chương trình135 của Chính phủ được quan tâm triển khai, thực hiện như: Quyết định 102/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn Từ năm 2015 đến năm 2018 đã thực hiện chi trả theo Quyết định 102/Q Đ-TTg cho 1.893 lượt hộ/7.519 lượt người với tổng kinh phí là 1.418.450.000 đồng. Bên cạnh đó, các chương trình, chính sách cho đồng bào DTTS nghèo triển khai kịp thời, bao gồm hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm từ năm 2015- 2018 đã mở các lớp đào tạo nghề cho hơn 800 học viên trình độ sơ cấp nghề, 180 học viên nhân cấy nghề đạt tỷ lệ 17,6% so với độ tuổi lao động, bình quân mỗi năm giải quyết trên 300 lao động có việc làm mới; Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ y tế công tác tại vùng đặc biệt khó khăn...

Thông qua việc thực hiện các chính sách về phát triển sản xuất, trình độ sản xuất, canh tác của người dân đã nâng lên rõ rệt và biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện miền núi. Điển hình là An Phú, hiện nay, bà con các dân tộc đã yên tâm sản xuất 2 vụ lúa, năng suất cao. Những xứ đồng úng trũng, bà con đã cấy 1 vụ lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, gia súc gia cầm, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển từ cấy lúa sang trồng sen … Cơ cấu cây trồng vật nuôi có chuyển biến rõ nét, có nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng sen kết hợp với nuôi trồng thủy sản phát triển du lịch, chăn nuôi dê. Những rừng keo đến tuổi thu hoạch bạt ngàn trên các triền núi, cùng với những trang trại, nông trại nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi dưới chân núi thực sự đã là cây con xóa nghèo, làm giàu cho nhiều hộ.

Kinh tế - xã hội khởi sắc, đời sống đồng bào dân tộc nâng cao

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Mỹ Đức đã ban hành các nghị quyết, UBND huyện đã ban hành các đề án đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèotheo từng giai đoạn. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong việc giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phong tục sản xuất như chăn nuôi bò sinh sản, bò thương phẩm. Trồng cây ăn quả, trồng hoa sen kết hợp với nuôi trồng thủy sản phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 4 - 5%.

Mô hình trồng sen kết hợp với du lịch ở An Phú đang là hướng phát triển mới cho người dân

Theo tiêu chí nghèo đa chiều mới thành phố Hà Nội, số hộ nghèo đầu năm 2016 là 710 hộ, tỷ lệ 38,4%;  đến cuối năm 2018 còn 276 hộ, tỷ lệ 12,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 13,9 triệu, năm 2018 là 22,56 triệu, tăng 8,66 triệu so với năm 2015. Đến nay, về cơ bản toàn xã An Phú không còn hộ dân ở nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng với các cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, trong 5 năm qua Mỹ Đức đã có 13/27 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được bố trí kế hoạch vốn với tổng kinh phí là 141 tỷ đồng theo Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố. Từ đó giúp cho bộ mặt nông thôn miền núi Mỹ Đức có nhiều khởi sắc. Đa số các hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia, các công trình trường học kiên cố khang trang sạch đẹp, hệ thống giao thông thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế tại các địa phương.

Kinh tế phát triển, nhân dân trên địa bàn Mỹ Đức có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.  Mặc dù xuất phát điểm còn thấp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của nhân dân, đến nay, toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã miền núi An Phú đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí chi là 158 tỷ 292 triệu đồng.

Vừa đẩy mạnh p