hoạt động huyện

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019
Ngày đăng 21/03/2019 | 15:46  | View count: 2228

Sáng ngày 20/3, UBND - UBMTTQ xã Hồng Sơn đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019.

Về dự và chỉ đạo hội nghị, ở huyện có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin. Ở xã có Đồng chí Hoàng Quốc Toản, HUV - Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban nghành đoàn thể, của xã và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch MTTQ xã đã báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở 7/7 thôn năm 2019, qua hội nghị đại biểu nhân dân ở các thôn tổng số có 452 đại biểu về dự, có 32 ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở các ý kiến đều tập trung bàn bạc về việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và xây dựng một số công trình phúc lợi và công trình tâm linh….  Đồng chí Đặng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 và chương trình hành động năm 2019. Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 đã tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa hành vi ứng xử, giữ gìn phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường trật tự phòng chống tội pham, tệ nạn xã hội tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa, làng văn hoá, tập trung giải quyết những vấn đề bức súc nảy sinh trong nhân dân, xây dựng mối đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, Nghị quyết trong năm qua đã