hoạt động huyện

MTTQ xã Bột Xuyên “Đoàn kết, thi đua và phát triển”
Ngày đăng 27/12/2018 | 16:20  | View count: 458

Sáng ngày 26/12, Ủy ban MTTQ xã Bột Xuyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Bột Xuyên cùng 95 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân trong xã Bột Xuyên về dự

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bột Xuyên và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo giúp đỡ những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động, quyên góp được nhiều quỹ, tiêu biểu nhất là quỹ vì người nghèo được 204 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung và các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai 60 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của thành phố và huyện xây mới và sửa chữa được 9 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, phối hợp vận động được 39 triệu đồng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt xã đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp phản ánh kịp thời nhiều tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giám sát hoạt động của cấp ủy chính quyền giải quyết nhiều việc quan trọng, phát triển KT – XH, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10% năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm, 6/6 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 96% sộ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Đ/c Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đồng chí Phan Đức Trọng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bột Xuyên đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ đó là “Đoàn kết, thi đua và phát triển”, tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động, chương trình hành động của Mặt trận các cấp, thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối của các tổ chức thành viên, đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy quyền làm chủ của dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Bột Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương cử 39 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện Mỹ Đức. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã Bột Xuyên khóa XXIV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguyễn Quyền