hoạt động huyện

Đại hội đại biểu MTTQ xã Hươg Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 28/11/2018 | 14:13  | View count: 659

Sáng ngày 28/11, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là xã thứ 9 trong huyện tổ chức đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hương Sơn không ngừng được củng cố và phát triển, phát huy được sức mạnh của toàn dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.. đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tạo sức mạnh to lớn về chính trị, tinh thần, thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương. Kết quả nổi bật trong 5 năm mà UBMTTQ xã đã đạt được là  6/6 thôn tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh và các chương trình phát triển kinh tế; 100 % các thôn trong xã làm tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp tham gia ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động như quỹ ngày vì người nghèo, quỹ đến ơn đáp nghĩa, quỹ vì biển đảo … với tổng số tiền trong 5 năm quên góp được trên 1 tỷ đồng, đạt 139,14 % so với kế hoạch đại hội; hàng năm, UBMTTQ xã đã phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị xã hội và cấp trên quan tâm xây mới và tu sửa được 28 ngôi nhà đại đoàn kết với số tiền trên 2,5 tỷ đồng, trong đó MTTQ xã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp là 12 ngôi nhà đại đoàn kết, Mỗi ngôi nhà có số tiền hỗ trợ từ 30 triệu đồng trở lên; hỗ trợ tặng 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo trong xã và  hỗ trợ quà tết cho 610 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền tặng quà lên đến 225 triệu đồng; đặc biệt trong cuộc vận động quỹ đến ơn đáp nghĩa và vận động nhân dân cùng chăm lo cho các đối tượng chính sách đạt kết quả cao. Toàn xã đã tặng 2065 xuất quà cho 413 đối tượng với số tiền trên 2 tỷ đồng; Việc thực hiện tang văn minh tiến bộ cũng được chú trọng. Đến thời điểm này toàn xã đã có 135/280 ca thực hiện đi hỏa táng, đạt 48,3 %. Trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, UBMTTQ xã đã chỉ đạo Ban công tác MTTQ các thôn lấy ý kiến đại diện của nhân dân về  3 nhóm vấn đề như về phát triển kinh tế, công tác quản lý tài nguyên, môi trường, trật tự an toàn xã hội và công tác cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri để phản ánh với Đảng, chính quyền, HĐND các cấp về các vấn đề dân sinh bức súc trong nhân dân. Ban giám sát cộng đồng đã thực hiện giám sát 68 công trình xây dựng  đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng lượng về kỹ mỹ thuật công trình. Các ban công tác mặt trận và các tổ hòa giải ở cơ sở đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở nên trong 5 năm không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.  Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, UBMTTQ xã Hương Sơn được UBMTTQ Thành phố tặng 1 bằng khen, UBND huyện và UBMTTQ huyện Mỹ Đức tặng 5 giấy khen,  1 Ban Công tác MT thôn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam tặng bằng khen. Các tổ chức thành viên UBMTTQ đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã Hương Sơn trong nhiệm kỳ mới.

Ông Vương Văn Hiến - HUV - Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Ông Trịnh Xuân Hương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức và ông Vương Văn Hiến - HUV - Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà UBMTTQ xã Hương Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; các đồng chí mong muốn, trong nhiệm kỳ tới UBMTTQ xã Hương Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận đồng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thông qua bản nghị quyết và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Hương Sơn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội MTTQ xã Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua.

Lãnh đạo Huyện và Lãnh đạo Xã cùng các đồng chí Ủy viên UBMTTQ xã Hương Sơn khóa XXIII

Đại hội đã hiệp thương cử ra 43 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Hương Sơn  khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Mỹ Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phiên họp thứ nhất đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hương Sơn và Ông  Nguyễn Văn Dương tiếp tục được tái đắc cử chức chủ tịch UBMTTQ xã Hương Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thu An - Nguyễn Hiệu