hoạt động huyện

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 30/10/2018 | 13:45  | View count: 895

Sáng ngày 29/10, Ủy ban MTTQ xã Hợp Tiến đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Xuân Hương, UVBTV huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Hợp Tiến cùng 101 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hợp Tiến và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế  cơ sở được củng cố; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, xã Hợp Tiến đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt trên 10%, năm 2017 bình quân thu nhập đầu người trên 38,2 triệu đồng/người. 

Các đại biểu hiệp thương bầu BTV Ủy ban MTTQ xã Hợp Tiến

Các tầng lớp nhân dân trong xã và đồng bào tôn giáo, luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, đặc biệt các gia đình tôn giáo luôn sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, và các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhân dân tích cực đóng góp tu sửa các công trình tâm linh, các cơ sở tôn giáo được chăm lo sửa chữa, nâng cấp và làm đẹp cảnh quan. MTTQ vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường như trồng cây hoa, cây cảnh một số tuyến đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hàng năm UBMTTQ xã đã phối hợp với UBND xã tổ chức phát động toàn dân xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, kết quả trong 5 năm qua đã vận động được gần 250 triệu đồng; tu sửa nhà xuống cấp cho 70 hộ nghèo và tặng bò sinh sản để giảm nghèo bền vững.Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao. Đến nay, toàn xã có trên 93% số gia đình văn hoá, 6/7 thôn được công nhân văn hoá.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Hương, UVBTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 6 đồng chí trong Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện Mỹ Đức. Đồng chí Đào Bạch Đằng được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã Hợp Tiến khóa XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kì 2014 - 2019

Nhân dịp này, UB MTTQ xã đã trao giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường