hoạt động huyện

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Đốc Tín nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 19/10/2018 | 16:04  | View count: 658

Sáng ngày 19/10, Ủy ban MTTQ xã Đốc Tín đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, lãnh Đảng ủy - UBND - UB MTTQ xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Đốc Tín đã coi trọng công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động các tổ chức thành viên xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho hội, đoàn viên. Phát huy dân chủ ở cơ sở được đảm bảo, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân  được coi trọng. Do vậy nhiều phong trào được thực hiện có hiệu quả như: Phong trào toàn dân làm đường giao thông, xây rãnh thoát nước, giải phòng mặt bằng, Con đường hoa, con đường bích họa...Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã rút ra những bài học, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ như: công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế, việc đoàn kết các thành phần tổ chức chính trị, các tầng lớp nhân dân chưa đạt được kết quả như mong muốn; một số cán bộ tham gia công tác mặt trận chưa tự mình học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. 

Đ/c Trịnh Xuân Hương, UV BTV - Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Đốc Tín đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội.

Lãnh đạo Huyện và Ban chấp hành MTTQ xã Đốc Tín, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần tập trung dân chủ Đại hội đã bầu Ủy ban MTTQ xã Đốc Tín, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 32 đại biểu.

Nhân dịp này, UB MTTQ xã đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ xã Đốc Tín nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Lê Quí