PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

[Sổ tay] Phòng, chống dịch CoVID-19 tại trụ sở làm việc

Ngày đăng 01/03/2021 | 09:54 AM  | View count: 355
Suckhoedoisong.vn - Để đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, Bộ Y tế xây dựng và ban hành cuốn “ Sổ tay phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới ”. Sau đây là...

Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/02/2021 | 04:19 PM  | View count: 233
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 11:11 AM  | View count: 434
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/02/2021 | 04:57 PM  | View count: 185
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 16/02/2021 | 04:02 PM  | View count: 117
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã, thị trấn

Ngày đăng 15/02/2021 | 03:56 PM  | View count: 95
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Thông báo số 08 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 89

Ngày đăng 15/02/2021 | 04:00 AM  | View count: 89
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Thông báo số 07 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 88

Ngày đăng 10/02/2021 | 03:53 PM  | View count: 75
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2021

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:00 PM  | View count: 3483