PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 58
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu Di tích, cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 03/05/2021 | 04:00 PM  | View count: 74
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện sau ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 96
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 30/04/2021 | 04:00 PM  | View count: 56
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 152
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 105

Ngày đăng 29/04/2021 | 11:30 PM  | View count: 105
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 27/04/2021 | 06:00 PM  | View count: 57
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện “Check-in/Check-out y tế” quét mã QR-CODE để khai báo y tế khi vào trụ sở HĐND và UBND Huyện

Ngày đăng 05/03/2021 | 09:35 AM  | View count: 2952
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và quét mã đến và đi cho người dân tới trụ sở HĐND và UBND Huyện để làm việc; cán bộ, công chức, viên chức, người...