PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Đại Nghĩa

Ngày đăng 03/02/2021 | 05:00 PM  | View count: 63
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 03/02/2021 | 10:18 AM  | View count: 22
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 03/02/2021 | 10:15 AM  | View count: 22
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Thông báo số 04 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 84

Ngày đăng 02/02/2021 | 10:08 AM  | View count: 20
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 83

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:06 AM  | View count: 13
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại 04 xã Hợp Thanh, Phùng Xá, Phúc Lâm, Hồng Sơn

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:01 AM  | View count: 23
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương

Ngày đăng 31/01/2021 | 09:56 AM  | View count: 24
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 31/01/2021 | 09:52 AM  | View count: 15
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 29/01/2021 | 09:49 AM  | View count: 10
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Trao tặng trang thiết bị cho trạm y tế và 60 xuất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày đăng 27/08/2020 | 09:40 AM  | View count: 423
Ngày 26/8, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm tài chính vi mô và phát triển đã trao tặng trang thiết bị phòng hộ cá nhân và y tế do quỹ Citi tài trợ cho trạm y tế nhằm hỗ trợ phòng chống dịch...