PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 16/02/2021 | 04:02 PM  | View count: 112
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Thông báo số 08 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 89

Ngày đăng 15/02/2021 | 04:00 AM  | View count: 81
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã, thị trấn

Ngày đăng 15/02/2021 | 03:56 PM  | View count: 88
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thực hiện Thông báo số 07 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 88

Ngày đăng 10/02/2021 | 03:53 PM  | View count: 67
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2021

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:00 PM  | View count: 3432

Thực hiện Thông báo số 05 của Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 85

Ngày đăng 05/02/2021 | 03:39 PM  | View count: 105
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/02/2021 | 09:55 AM  | View count: 64
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Huyện Mỹ Đức đảm bảo an toàn phòng chống covid – 19 phục vụ du khách tham quan lễ hội Chùa Hương

Ngày đăng 04/02/2021 | 05:41 PM  | View count: 324
Sáng 4/2, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng đoàn kiểm tra số 05 của Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Mỹ Đức.