PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Huyện Mỹ Đức: Sẵn sằng các phương án phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch Covid - 19

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:10 PM  | View count: 58
Những ngày này, trên các trục đường giao thông, các khu vực trung tâm huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn,...

Kế hoạch tiếp nhận, quản lý công dân cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại khách sạn Mai Lâm

Ngày đăng 15/05/2021 | 04:32 PM  | View count: 21
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 15/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 61
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 53
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/05/2021 | 08:00 PM  | View count: 59
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu Di tích, cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 03/05/2021 | 04:00 PM  | View count: 70
Nội dung chi tiết xem    tại đây