PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 21/05/2021 | 14:36  | View count: 268

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, ngày 20/5/2021, Đoàn kiểm tra của huyện theo Quyết định số 990/QĐ-UBND của UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến kiểm tra Công ty TNHH Trường Thịnh, Công ty TNHH dệt Toàn Thắng và Doanh nghiệp tư nhân Thiên Thành đều có địa chỉ thôn Thượng, xã Phùng Xá. Tại các điểm kiểm tra đoàn đã được nghe lãnh đạo các công ty báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, các công ty, doanh nghiệp đã nỗ lực vừa đảm bảo an toàn trong phòng dịch vừa duy trì sản xuất, luôn đề cao cảnh giác, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan cho người lao động. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các công ty, doanh nghiệp đã triển khai phun khử khuẩn tại các nơi làm việc và yêu cầu 100% công nhân, người lao động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào công ty. Đồng thời thực hiện giữ khoảng cách, hạn chế nói chuyện và không tụ tập đông người.

 Để đảm bảo an toàn cho người lao động, đoàn kiểm tra của huyện đã yêu cầu các công ty, doanh nghiệp cần bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và hướng dẫn của các ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng dịch. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phát triển sản xuất” nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động. Đoàn cũng lưu ý các doanh nghiệp cần có biện pháp tích cực, thường xuyên hơn nữa trong công tác tuyên truyền, trung thực trong khai báo y tế và thực hiện giãn cách tại khu vực nhà ăn tập thể để việc phòng chống dịch bệnh COVID – 19 đạt hiệu quả.

Phạm Vũ Phong - Phòng Y tế Huyện