đảng - đoàn thể

Mỹ Đức tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11 – CT/ TU; 6 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 ngày 3/10/2012 của Ban thường vụ thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2022 | 16:00  | View count: 87

Chiều ngày 14/9/2022, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của ban thường vụ thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội; sơ kết 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 - CT/ TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố” (Chỉ thị 15); 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 15 - NQ/ TU của Ban thường vụ thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và báo cáo kết quả triển khai hội thị tìm hiểu Nghị quyết số 15 - NQ/TW của Bộ chính trị trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy; chỉ thị số 11 của thành ủy; Các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau 10 năm triển khai chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy, 6 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/ TU và 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 15-NQ/TU của Ban thường vụ thành ủy Hà Nội, Huyện Mỹ Đức Mỹ Đức đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư thành  ủy Hà Nội.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có chuyển biến tích cực. Hầu hết các đám cưới trên địa bàn huyện đều cơ bản thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới và được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng trong một ngày theo đúng tinh thần chỉ thị số 11-CT/TU của thành ủy và Chỉ thị số 21 của Huyện uỷ. 100% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện đám cưới theo nếp sống văn hóa mới, không tổ chức đám cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được chú trọng. 100% Các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện từng khâu, từng bước, từng giải pháp theo đúng nguyên tắc 5 rõ “rõ ng ười, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ đảng yếu kém; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nổi cộm, góp phần ổn định ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn huyện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội;củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện cơ bản ổn định, các vụ việc phức tạp cơ bản đã được giải quyết dứt điểm; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 21/21 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 3 xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Cũng tại hội nghị này, Ban tuyên giáo huyện ủy cũng báo cáo nhanh kết qủa triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. Kết thúc vòng thi trực tuyến, huyện Mỹ Đức đã có 29 841 thí sinh dự thi với tổng số 45 306 lượt dự thi, đứng ở vị trí thứ 4/30 quận, huyện, thị ủy có lượt thí sinh và lượt thi cao nhất. Kết quả trên một lần nữa khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, tích cực tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong Huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tiến hành thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/ TU; Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả huyện Mỹ Đức đã đạt được trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy và nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn huyện triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 15 gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của thành ủy Hà Nội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tiếp công dân, đảng viên và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân thấy được ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Huyện uỷ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’ ; triển khai đồng bộ các mặt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động để làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở để hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp; Tập trung quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đặc biệt nhiệm vụ xây dựng 3 xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Tại hội nghị này, Huyện ủy Mỹ Đức đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của thành ủy Hà Nội và cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thu An - Văn Mạnh