đảng - đoàn thể

Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Ngày đăng 14/09/2022 | 08:37  | View count: 66

Sáng ngày 13/9/2022, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai nghị quyết trung ương 5, khoá XIII, Nghị quyết số 15 - NQ/ TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị; Nghị quyết 09-NQ/TU Hà Nội 2022 phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025. Hơn 300 cán bộ, đảng viên khối Đảng uỷ cơ quan UBND huyện và các chi bộ trực thuộc huyện uỷ tham gia học tập.

Trong 1 buổi sáng, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Nguyên trưởng phòng giáo dục lý luận Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; Nghị quyết số 15 - NQ/ TW của Bộ chính trị với nội dung cốt lõi nêu bật 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn với Thủ đô và 7 nhóm giải pháp phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trọng tâm là Nghị quyết số 09 - NQ / TU của thành uỷ Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Mục tiêu của Nghị quyết 09 - NQ/ TU là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỷ trọng, giá trị gia tăng cao; Hoạt động có tính chuyên nghiệp, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. Thành phố tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng, lợi thế như: Du lịch văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Quảng cáo; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Điện ảnh; Thời trang; ẩm thực; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Truyền hình và Phát thanh; Xuất bản...phù hợp với thực tiễn Thủ đô và theo lộ trình từng giai đoạn cụ thể.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên Đảng uỷ cơ quan UBND huyện và các chị bộ trực thuộc nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Nghị quyết số 15 – NQ/ TW của Bộ chính trị và Nghị Quyết số 09 – NQ/ TU của thành ủy Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho cán bộ Đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thu An