đảng - đoàn thể

Đoàn khảo sát số 2 Thành ủy làm việc với huyện Mỹ Đức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 10/09/2022 | 09:01  | View count: 104

Sáng ngày 9/9, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, trưởng đoàn khảo sát số 2 Thành ủy đã có buổi làm việc với huyện Mỹ Đức.

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết đơn thư tiếp công dân  công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết đơn thư tiếp công dân theo tinh thần. Tham gia có các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát số 2 Thành ủy.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Chí Hòa, UV BTV, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy – TT HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan nội chính, tư pháp huyện và trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan. Bí thư Đảng uỷ các xã: Đồng Tâm, An Phú, Hợp Thanh

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và sau 6 năm Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhận thức của cấp ủy về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến rõ nét.

Qua rà soát, từ năm 2017 đến tháng 8/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đưa 11 tổ chức cơ sở Đảng vào diện quan tâm củng cố (trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, đôn đốc; 6 tổ chức cơ sở đảng Ban Chỉ đạo của huyện theo dõi, đôn đốc). Trên cơ sở thực hiện nghiêm 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 15 và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm nhiều việc khó, việc mới, việc phức tạp, nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; coi trọng dân chủ trong Đảng gắn với việc thực hiện thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng đối thoại, chất vấn giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân về những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa phương, đơn vị diện Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và nghị quyết 15 theo dõi, đôn đốc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc kiểm tra 166 lượt tổ chức đảng, 22 đảng viên; giám sát 59 lượt tổ chức đảng 13 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 217 đảng viên vi phạm kỷ luật; …  Vì vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát, song kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt chỉ tiêu mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp: thu nhập bình quân đầu người đạt 53,9 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 415 hộ (bằng 0,73%); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,3%; 113/122 làng và 3/3 Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”; sự nghiệp văn hoá – xã hội, y tế - giáo dục có bước phát triển vượt bậc; an sinh xã hội được quan tâm toàn diện trên tất cả lĩnh vực; đời sống nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên; hoàn thành xây dựng 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện có 5 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã có chuyển biến rõ rệt, 10/11 tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm củng cố đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 và nghị quyết 15 các cấp theo dõi, đôn đốc; hệ thống chính trị ngày càng ổn định, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và nâng lên rõ rệt, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, cụ thể.

Trong 6 năm thực hiện Chỉ thị 15, UBND huyện đã thực hiện 335 ngày tiếp công dân theo lịch, tiếp 2.724 lượt công dân với tổng số 162 vụ việc. Bên cạnh đó, Huyện uỷ - UBND huyện đều thành lập Tổ ứng trực tiếp công dân trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Văn phòng Huyện uỷ, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện,... đều phân công cán bộ thực hiện việc tiếp công dân nhằm kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả tổng số lượt tiếp công dân 5.632 lượt với tổng số 216 vụ việc thuộc thẩm quyền. Tổng số đơn tiếp nhận trong gần 6 năm 378 đơn, trong đó 303 đơn đơn đủ điều kiện xử lý, 75 đơn không đủ điều kiện xử lý; đơn thuộc thẩm quyền của huyện 162 đơn, đơn thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn là 216 đơn. Số đơn khiếu nại tiếp nhận 60 đơn: Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại quyền lợi cho 01 công dân 838m2 đất tại xã Thượng Lâm; khôi phục quyền lợi cho 01 công dân 01 suất tái định cư; thu hồi, hủy bỏ 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với lý do ban hành quá thời hiệu xử phạt. Số đơn tố cáo tiếp nhận là 38 đơn, qua giải quyết tố cáo đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 04 tập thể và kiểm điểm 24 cá nhân; thu hồi tài sản, đất sai phạm đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định. Bên cạnh đó, Huyện uỷ, UBND huyện Mỹ Đức nhận được 07 phiếu chuyển đơn của Ban Nội chính Thành uỷ. Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung xem xét, giải quyết và có báo cáo kết quả giải quyết 7/7 vụ việc đảm bảo quy định.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy đánh giá, huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc, có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố; trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí trong Đoàn khảo sát thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường công tác củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Cấp ủy đảng, chính quyền phải thực sự coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết giải quyết từng vụ việc, hạn chế khiếu kiện kéo dài phức tạp, tránh nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại cơ sở. Quá trình giải quyết KNTC cần tăng cường đối thoại giữa các bên, làm rõ đúng, sai; kết luận giải quyết đúng pháp luật, khắc phục uốn nắn kịp thời những tồn tại, kiên quyết xử lý những sai phạm để tạo sự đồng thuận giữa người dân và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những cơ sở có những tiềm ẩn, biểu hiện phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý cán bộ, đảng viên, buông lỏng quản lý sử dụng đất đai…, giải quyết ngay từ cơ sở.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ Mỹ Đức cũng đã có những kiến nghị với Thành phố liên quan đối với 03 vụ việc còn tồn đọng tại xã Đồng Tâm, Tuy Lai và xã An Phú để sớm có văn bản chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn tại về đất đai tại xã An Phú và xã Tuy Lai. Đối với các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, huyện Mỹ Đức nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và kịp thời triển khai trong thời gian tới./.

Nguyễn Quyền – Nguyễn Cường