đảng - đoàn thể

Huyện Mỹ Đức phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Ngày đăng 09/08/2022 | 17:37  | View count: 272

Sáng ngày 9/8, Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; các đồng UVBTV huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ VN huyện, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, đại diện MTTQ, đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ VN huyện đã thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc phát động thi đua. Theo đó Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, chủ đề hành động năm 2022 của Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thông qua phong trào thi đua phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân huy động mọi nguồn lực xã hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của Ủy ban MTTQ, các Tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022; xây dựng 03 xã Nông thôn mới nâng cao (Phùng Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn), huyện nông thôn mới trong năm 2022. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, tôn vinh các gương điển hình, người tốt việc tốt, nhất là các tấm gương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.  

Mặt trận Tổ quốc: Chủ trì phát động đợt thi đua cao điểm tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua; tập hợp ý kiến của nhân dân đề xuất với  huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các đoàn thể chính trị - xã hội: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và vận động, hướng dẫn thực hiện đợt thi đua phù hợp cơ quan, đơn vị; đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp với tổ chức mình để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn các cấp Đoàn, Hội có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo ở các thôn, khu dân cư, tổ dân phố; phấn đấu tất cả hộ nghèo đều có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo. Tuyên truyền, vận động để nhân dân đoàn kết tiếp tục cùng Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất để tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn; nâng cao đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể , Liên đoàn Lao động huyện Phát động thi đua trong Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của TW, TP, huyện vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong CNVCLĐ”, “ Cán bộ Công đoàn tiêu biểu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa UB MTTQ VN huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, triển khai trồng 22 đoạn đường nở hoa “ Xanh - Sạch - Đẹp” ở 22 xã, thị trấn. Tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ kiến thức, mở lớp các dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; Hỗ trợ xây dựng 05 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 05 xã (Phùng Xá, Phúc Lâm, Bột Xuyên, Tuy Lai, Hương Sơn).

Hội Cựu chiến binh tích cực  tuyên truyền, vận động  hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vận động hội viên và gia đình hiến đất, hiến công, ủng hộ kinh phí làm đường giao thông  mở rộng đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, quan tâm xây 03 ngôi nhà tình nghĩa đồng đội ở xã Đồng Tâm, Thị trấn Đại Nghĩa, Hương Sơn.

Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhân rộng các điển hình nông dân tiêu biểu về sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.  Xây dựng 07 mô hình điểm về phát triển kinh tế xã hội; mây tre giang đan, gia công khăn mặt, trồng rau sắng, bưởi diễn. Thành lập 01 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại Thị trấn Đại Nghĩa, Thành lập 01 hợp tác xã may gang tay ở xã Mỹ thành, mô hình trật tự an ninh trật tự tại xã Hợp Tiến, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp mây tre giang đan tại xã An Mỹ, Trồng và bảo tồn rau sắng tại chùa hương, các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế.

Đoàn thanh niên huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua cao điểm: Phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội”; “Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới”; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Tôi yêu Hà Nội”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.....Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới và xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Để chương trình thi đua đạt hiệu quả cao nhất, tại hội nghị UB MTTQ VN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tiến hành ký kết giao ước phát động phong trào thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng -  TUV -  Bí thư huyện ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Tập trung phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để phong trào xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn. MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn phải vào cuộc một cách tích cực, là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia. Các phòng, ban, ngành của huyện cần tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc để các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại và về đích NTM nâng cao theo đúng kế hoạch, góp phần để huyện Mỹ Đức đạt chuẩn NTM trong năm 2022.

Văn Mạnh -  Lê Quý