đảng - đoàn thể

Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức làm việc với tập thể Đảng ủy xã Xuy Xá
Ngày đăng 14/06/2022 | 08:30  | View count: 114

Sáng ngày 10/06/2022, Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đã làm việc với tập thể Đảng ủy xã Xuy Xá để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV -  Bí  thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể Đảng ủy xã Xuy Xá.Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV -  Bí  thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể Đảng ủy xã Xuy Xá.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Đảng ủy xã Xuy Xá đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Xuy Xá cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương ổn định, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Kinh tế phát triển mang lại hiệu quả, giá trị cao, tổng giá trị sản xuất 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 208 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đáng chú ý giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại đạt 103 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 49%. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo tốt công tác gieo cấy vụ chiêm xuân và trồng rau, màu đảm bảo kế hoạch với tổng diện tích gieo trồng là trên 350 ha, tập trung đầu tư cơ sở giao thông, thủy lợi nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất nông nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đảm bảo. Quản lý đất đai, cải cách hành chính được quan tâm. Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được tăng cường, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình đề ra; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Xuy Xá đã kiến nghị đến BTV Huyện ủy một số nội dung quan trọng như; Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để xã triển khai xây dựng NTN nâng cao, hiện nay trên địa bàn xã sản xuất nông nghiệp vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó mong có sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn của huyện, đưa các mô hình sản xuất nông nghiệp cao, kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,  giúp địa phương tiếp cận được với sản xuất nông nghiệp hiện đại, tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Sớm giải quyết những Kết luận thanh tra các cấp, các vụ án kéo dài ảnh hưởng đến ổn định an ninh chính trị của địa phương.

Đ/c Lê Chí Hòa - UV BTV - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế của Đảng ủy xã Xuy Xá trong 5 tháng đầu năm 2022, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022; trong đó trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao đời sống nhân dân, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Xuy Xá đạt được trong thời gian qua. Bí thư Huyện ủy yêu cầu thời gian tới các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát sao hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, Đảng viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân giải quyết dứt điểm những vướng mắc ngay từ cơ sở. Chú trọng xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, phát triển thương mại, dịch vụ, tập chung nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao. Đẩy mạnh quản lý đất đai, phân loại đối tượng, xử lý các vấn đề tồn đọng, trong đó phải đặt lợi ích của người dân là trên hết, trước hết. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện làm tốt công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án;... Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải tập trung, dân chủ, phát huy trách nhiệm, có tính đoàn kết, thống nhất cao để lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện.

Văn Mạnh ­- Nguyễn Quyền