đảng - đoàn thể

Tập huấn kiến thức về chuỗi giá trị và xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản hàng hóa cho hội viên nông dân
Ngày đăng 18/11/2021 | 15:13  | View count: 99

Ngày 17/11, Hội Nông dân huyện phối hợp với thành Hội, Ban kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân là cán bộ, hội viên, chủ nhiệm các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng Ban kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến những nội dung như: Chuỗi giá trị, bản chất, vai trò của chuỗi giá trị nông sản; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản hàng hóa. Nội dung, giải pháp Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới. Mô hình hợp tác xã kiểu mới, những chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã phát triển...

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Toàn cũng giới thiệu cho các đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân những bài học hay, kinh nghiệm quý để nâng cao khả năng tư duy và phương pháp công tác. Các ý tưởng trong sản xuất kinh doanh ở các địa phương để giúp các cán bộ hội và người nông dân đang tổ chức sản xuất theo hướng nông hộ, trang trại có thêm ý tưởng tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết.

Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân hiểu được vai trò và lợi ích khi tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó đổi mới và nâng cao nhận thức của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Văn Mạnh