đảng - đoàn thể

Huyện đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện trao tặng sách nhân dịp năm học mới 2021-2022
Ngày đăng 07/09/2021 | 10:47  | View count: 130

Ngày 04/9/2021, Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện đã tiếp nhận 10.000 cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo các loại dành cho khối Tiểu Học của Công ty Cổ phần đầu tư điện nhẹ viễn thông - Công ty cổ phần sách giáo dục với tổng giá trị hơn 240 triệu đồng tới các trường Tiểu học trên địa bàn Huyện.

Ngay trong chiều ngày 4/9/2021, Đoàn thanh niên Huyện đã kịp thời chuyển 10.000 cuốn sách tới các trường: Tiểu học Bột Xuyên, Tiểu học Hồng Sơn, Tiểu học Lê Thanh A, Tiểu học Lê Thanh B, Tiểu học Thị trấn Đại Nghĩa, Tiểu học Đại Hưng, Tiểu học Hùng Tiến, Tiểu học An Phú, Tiểu học An Tiến và Tiểu học Hợp Tiến. Nguồn sách này sẽ bổ sung thêm gần 40 đầu sách tham khảo tại các Thư viện trường nhân dịp năm học mới 2021-2022.

Huyện Đoàn Mỹ Đức