đảng - đoàn thể

Huyện đoàn Mỹ Đức: Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm Hè năm 2021
Ngày đăng 11/06/2021 | 10:28  | View count: 117

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội họp, sáng ngày 10/6/2021, Ban thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm Hè năm 2021.

Tại điểm cầu Huyện gồm: Cơ quan Huyện đoàn, BTV Chi đoàn Dân - Đảng huyện; Chi đoàn UBND huyện; thành phần tại các điểm cầu cơ sở : BTV cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc Huyện đoàn.

Tại Hội nghị, Thường trực Huyện đoàn đã triển khai Kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 với 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản; 5 chiến dịch tình nguyện xuyên suốt từ tháng 01/6 đến 31/8/2021; triển khai thành lập 09 đội hình tình nguyện chuyên cấp Huyện, phấn đấu đoàn các khối sẽ xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc của thanh niên trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2021.

Trong đầu tháng 6/2021, Huyện đoàn Mỹ Đức triển khai Chiến dịch Tiếp sức mùa thi giai đoạn 1, thi vào 10 tại 5 điểm thi trên địa bàn Huyện, với sự tham gia của 50 tình nguyện viên; Với các đội hình TSMT: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19; đội hình hỗ trợ và tư vấn; đội hình Giao thông xanh. Cùng với đó, Ban thường vụ Huyện đoàn cũng đã trao tặng các vật phẩm hỗ trợ tại các điểm Tiếp sức mùa thi hơn 900 chai nước khoáng; 1000 khẩu trang y tế; 25 chai sát khuẩn; 100 mũ chắn giọt bắn; 15 maket tuyên truyền trực quan cho các đội hình Tiếp sức mùa thi tại các điểm Tiếp sức.

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức tổ chức phát động Ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID -19 và tiêm vắc xin phòng ngừa dịch COVID -19 cho người dân tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Huyện.

Huyện Đoàn Mỹ Đức