đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 16/04/2021 | 07:35  | View count: 169

Sáng ngày 15/4, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban thường trực uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVBTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVBTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Theo đó, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức đã thông báo danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND Huyện khóa XX, đang cư trú thường xuyên tại các xã, thị trấn và các địa phương khác có người ứng cử HĐND huyện khóa XX, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với UBND tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác. Từ ngày 22/3 đến 09/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp và các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công 53 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng luật định. Đến ngày 10/4/ 2021 các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã nộp đủ 71 biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Đức tổng hợp để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Các hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần, số lượng cử tri tham dự hội nghị đúng quy định của luật. Cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí và tín nhiệm cao đối với những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các biểu mẫu báo cáo, biên bản hội nghị được lập đúng với quy định pháp luật về bầu cử. Ngày 12/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhận được đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 của 12 người vì các lý do khác nhau không tham gia ứng cử.

Đồng chí Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện tham gia ý kiến thảo luận

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các thành viên đã thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận, biểu quyết 100% lập danh sách chính thức 59 người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó 58 người là do cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu và 1 người tự ứng cử. Trong cơ cấu số đại biểu nữ 21 người (chiếm 35,6 %), đại biểu là người ngoài Đảng có 11 người (chiếm 18,6%), đại biểu tuổi dưới 40 có 20 người (chiếm 33,8%), đại biểu là người dân tộc thiểu số có 1 người (chiếm 1,7%), đại biểu tôn giáo có 1 người (chiếm 1,7%) và đại biểu tái cử 21 người (chiếm 35,6 %).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và các nội dung khác theo quy định. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm đi bầu cử”.Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 23/5, cử tri trên địa bàn huyện sẽ hăng hái đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thúy Huyền