đảng - đoàn thể

Mỹ Đức: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021
Ngày đăng 12/04/2021 | 17:06  | View count: 251

Sáng ngày 12/4/2021, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị huyện; Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội huyện; lãnh đạo chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện uỷ; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí làm công tác tuyên giáo và báo cáo viên các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại lớp học, các học viên được nghe đồng chí Phạm Ngọc - chuyên viên cao cấp, Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội truyền đạt một số nội dung cơ bản liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo và nghiệp vụ công tác tuyên giáo như: công tác tuyên truyền của Đảng, 6 nội dung cơ bản của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởngchính trị, đạo đức lối sống; cách thức tuyên truyền; phương pháp tuyên truyền như thế nào để dân nghe, dân hiểu,dân theo và thực hiện; đồng thời, các học viên còn được nghe thông tin thời sự tình hình trong nước, quốc tế 03 tháng đầu năm 202.

Đây là những nội dung thiết thực, phục vụ hiệu quả cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời nắm bắt, phản ánh trung thực tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, phản động./.

Thu An