đảng - đoàn thể

Sức lan tỏa sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 08/04/2021 | 16:56  | View count: 290

Ngày 8/4, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát hành cuốn "Lịch sử huyện Mỹ Đức" giảng dạy trong trường học.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy HN; ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Bí thư các chi đảng bộ cơ sở, hiệu trưởng các trường học và các tập thể cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tóm tắt

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, bản tin Mỹ Đức, tuyên truyền trên mạng xã hội qua trang fanpage của huyện..; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Nhân dịp này, tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã phát hành cuốn "Lịch sử huyện Mỹ Đức" giảng dạy trong trường học.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa. Cùng với đó, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các nhà trường thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trên địa bàn huyện.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường