đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ thành uỷ Hà Nội làm việc tại huyện Mỹ Đức về công tác bầu cử
Ngày đăng 30/03/2021 | 18:00  | View count: 153

Chiều ngày 30/3/2021, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ thành uỷ Hà Nội do đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc công an thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Mỹ Đức về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mỹ Đức đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện. Ngay sau khi có hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện gồm 27 đồng chí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo; thành lập Ủy ban bầu cử ( UBBC ) huyện, các xã, thị trấn. Ủy ban  bầu cử huyện cũng đã ấn định 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện  và 176 đơn vị bầu cử cấp xã; đồng thời lập danh sách các đơn vị bầu cử, phân bổ số lượng đại biểu được bầu về các đơn vị bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu và thành phần theo qui định; phân công các thành viên ủy ban bầu cử của huyện trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công việc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, UBBC các xã, thị trấn đã tiến hành thành lập các Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Tính đến ngày 14/3/2021, UBBC huyện đã tiếp nhận 71 hồ sơ của người ứng cử, UBBC xã, thị trấn tiếp nhận 1157 hồ sơ của những người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Mỹ Đức được bầu 35 đại biểu/ 71 người được giới thiệu ứng cử; Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn được bầu 578 đại biểu/ tổng số 1157 người ứng cử. Nhìn chung, công tác bầu cử của huyện Mỹ Đức được thực hiện tốt, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng kế hoạch và tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử được chỉ đạo chặt chẽ theo đúng kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên, Thường trực Huyện uỷ luôn chỉ đạo sát sao công tác nắm tình hình hàng ngày để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những phát sinh có thể xảy ra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ hơn các nội dung về: Tiêu chuẩn người ứng cử; việc xem xét, bảo đảm đủ số dư theo quy định; chú trọng lựa chọn người tham gia kiểm phiếu có kinh nghiệm, đảm bảo kiểm phiếu nhanh, gọn, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự; Rà soát các vụ việc, các đơn thư về các đại biểu để kịp thời giải quyết; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; thực hiện tốt việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung – UVBTV thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã đánh giá cao kết quả bước đầu triển khai thực hiện công tác bầu cử của huyện. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tác động đến công tác bầu cử trên địa bàn nên đồng chí đề nghị UBBC huyện tiếp tục theo dõi, kịp thời tháo gỡ nhằm đảm bảo yêu cầu cả về hình thức và nội dung. Thời gian tới, huyện cần tập trung hiệp thương lần 3, lập danh sách cử tri, tiến hành các bước còn lại; Rà soát các vụ việc, các đơn thư, tố cáo về các đại biểu để kịp thời giải quyết;  lập danh sách cử tri; Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận để đảm bảo an ninh an toàn cho ngày bầu cử; chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu được tầm quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của mỗi công dân khi cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình; đặc biệt, Mỹ Đức cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết  để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thu An – Hữu Khánh