đảng - đoàn thể

Huyện đoàn Mỹ Đức Ra mặt mô hình CHIBI thanh niên tuyên truyền
Ngày đăng 16/03/2021 | 09:08  | View count: 544

Nhằm tập trung đẩy mạnh và đổi mới các hình thức tuyên tuyền về hình thức, nội dung phong phú và thân thiện, gần gũi với cộng đồng. BTV Huyện đoàn đã triển khai xây dựng và thiết kế Mô hình CHIBI tuyên truyền trực quan, là một trong những nội dung hoạt động đổi mới tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)!

Các Mô hình CHIBI thanh niên cũng gắn kết các nội dung, hình ảnh tương thích phù hợp về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19 với những khẩu hiệu và khuyến cáo ngắn gọn, xúc tích mang những thông điệp của Tuổi trẻ Mỹ Đức chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn Huyện.

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với những công trình, phần việc mang dấu ấn của Thanh niên; Chi đoàn cơ quan UBND Huyện tiên phong đảm nhận việc thực hiện đưa các CHIBI thanh niên tại các trụ sở các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Huyện. Hy vọng những CHIBI thanh niên tuyên truyền sẽ truyền tải được nhiều thông điệp của Thanh niên trong Tháng Thanh niên năm 2021.

Huyện đoàn Mỹ Đức