đảng - đoàn thể

Mỹ Đức tham dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021
Ngày đăng 03/02/2021 | 16:19  | View count: 452

Sáng 3/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 1/2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV - Bí thư huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 22 xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự thảo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên trong cả nước tập trung tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết được đại hội thông qua để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu rộng, góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Thúy Huyền – Hữu Khánh