đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Huyện tập huấn công tác MTTQ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 01/02/2021 | 15:00  | View count: 764

Sáng ngày 31/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác MTTQ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Trịnh Xuân Hương, UVBTV huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện đã triển khai các nội dung Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết số 1187/ NQ - UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT- UBTVQH14 - CP- ĐCTUBTWMTTQVN về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; Thông tri số 13/ TT- MTTW-BTT về Hướng dẫn MTTQ tham gia công tác bầu cử.

Đồng chí Trịnh Xuân Hương – UV BTV huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

 

Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện Trịnh Xuân Hương đặc biệt lưu ý với MTTQ các xã, thị trấn cần nắm chắc mốc thời gian, quy trình, các bước để triển khai công tác bầu cử, bám sát vào hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban thường trực UBMTTQ Tp Hà Nội hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hướng dẫn số 20/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/01/2021 hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp Tp Hà Nội tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT  về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của MTTQ Tp Hà Nội. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện cũng nhấn mạnh, các xã, thị trấn sẽ triển khai bước 1 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND xong trước ngày 5/2/2020. Chủ tịch UBMTTQ huyện Trịnh Xuân Hương tin tưởng với kinh nghiệm và cách thức triển khai bài bản của cán bộ Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 23/5 sắp tới trên địa bàn huyện sẽ thành công tốt đẹp

Thông qua tập huấn sẽ giúp cán bộ mặt trận nắm rõ kế hoạch, nội quy, quy chế bầu cử, qua đó tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử, lựa chọn đại biểu ưu tú, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Quyền