đảng - đoàn thể

Mỹ Đức: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 28/01/2021 | 17:06  | View count: 286

Chiều ngày 28/1, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp dự kiến tiến hành vào chủ nhật, ngày 23-5-2021. Đây hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp quán triệt đầy đủ nội dung cơ bản của chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/09/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2021. Ban thường vụ huyện ủy Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch số 07 về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử và Quyết định số 101 thành lập ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp gồm 27 đồng chí. Đồng thời  phân công rõ nhiệm vụ cho  các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực và  các xã, thị trấn. Để cuộc bầu cử  được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. UBND huyện Mỹ Đức đã quyết định thành lập 3 tiểu ban là: Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự- an toàn xã hội; Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về cuộc bầu cử.

Đ/c Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt các nội dung liên quan tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nắm được nội dung thực hiện các bước trong công tác bầu cử, tổ chức  các hội nghị tập huấn công tác bầu cử, về ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ở huyện, xã, thị trấn) được tổ chức chậm nhất vào ngày 17/2/2021; Hội nghị hiệp thương lần hai được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3/2021; hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử). Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Trong đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm ĐBQH và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật

Với sự lãnh đạo sát sao của Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Mỹ Đức thực sự  là một ngày hội lớn của toàn dân.

  Nguyễn Hương – Lê Quí