đảng - đoàn thể

Huyện Mỹ Đức: Một năm nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng
Ngày đăng 21/01/2021 | 15:01  | View count: 571

Sáng ngày 21/01, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng Ban thường trực ban Dân vận thành ủy Hà Nội, các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng thành ủy; ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện, cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt là Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm 2020 của thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Huyện ủy Mỹ Đức  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 9, 1% so với năm 2019, kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt những kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành của huyện nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản thông tin, tuyên truyền hiệu quả, nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch chung của thành phố.

Đ/c. Nguyễn Kim Hoàng -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận thành ủy Hà Nội trao kỷ niệm chương cho đồng chí Vương Xuân Ái “Nguyễn Phó Chủ nhiệm UBKT xã Hồng Sơn”

Cũng trong năm 2020, Huyện ủy Mỹ Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên; tổ chức kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, thực hiện việc sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ theo Đề án nhân sự Đại hội; chỉ đạo xây dựng các chương trình,  kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo.

Năm 2020, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 175 đảng viên mới;hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, đạt nhiều kết quả, Điểm sáng trong công tác đánh giá cán bộ năm 2020 là Huyện đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Mỹ Đức việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc hệ thống chính trị huyện.; công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo 2020”.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trao khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng 2020

Năm 2021, Huyện ủy Mỹ Đức đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đ/c. Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả của toàn Đảng bộ huyện Mỹ Đức đạt được trong năm 2020; đồng thời năm 2021, đồng chí yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tham gia và phục vụ tốt Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp phát động phong trào thi đua hành động cách mạng mừng Đảng, mừng Xuân. Đẩy mạnh sản xuất vụ xuân. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng. Tăng cường đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

Nhân dịp này,  đồng chí Vương Xuân Ái, nguyên là Phó Chủ nhiệm UBKT xã Hồng Sơn, được UBKT Trung Ương  tặng kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp “vì sự nghiệp kiểm tra Đảng”. Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức đã khen thưởng cho 10 tổ chức cơ sở Đảng và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Văn Mạnh