đảng - đoàn thể

Hội CCB huyện Mỹ Đức: Thông tin thời sự cho hơn 200 hội viên CCB thôn Yến Vỹ
Ngày đăng 08/11/2020 | 08:59  | View count: 151

Sáng ngày 6/11, tại Nhà văn hóa thôn Yến Vỹ, Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Đức phối hợp với hội CCB xã Hương Sơn đã tổ chức hội nghị nói chuyện thời sự năm 2020 cho hơn 200 cán bộ, hội viên chi hội CCB và các ban ngành đoàn thể của Thôn Yến Vỹ.

Tại hội nghị, các hội viên đã được nghe đồng chí Cao Hoàng Dân -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện giới thiệu những nội dung quan trọng về tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề biển Đông, những vấn đề của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của toàn Thế giới. Việc tổ chức nói chuyện thời sự của Hội Cựu chiến binh Thôn Yến Vỹ đã giúp cho hội viên cựu chiến binh trong toàn thôn hiểu thêm những thông tin liên quan đến Biển Đông, góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Buổi tuyên truyền này nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, qua đó đẩy mạnh việc tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh và nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình và ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thúy Huyền