đảng - đoàn thể

Hội CCB huyện Mỹ Đức cụm thi đua số 2: Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát huy truyền thống quý báu của "Bộ đội Cụ Hồ"
Ngày đăng 05/11/2020 | 16:56  | View count: 217

Ngày 5/11, Cụm thi đua số 2, Hội CCB huyện Mỹ Đức cụm thi đua số 2 tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020 và triển khai phương hướng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện hội; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB 8 xã cụm thi đua số 2 gồm: Vạn Kim, Lê Thanh, Xuy Xá, Phù Lưu tế, thị trấn Đại Nghĩa, Hồng Sơn, Đại Hưng và xã Lê Thanh.

Năm 2020, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" phong trào thi đua đã động viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhà nước xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Hội CCB các xã trong Cum thi đua số 2 đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp, nâng cao nhận thức cho hội viên, định hướng đúng đắn, kịp thời những vấn đề nhảy cảm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trách nhiệm với Đảng, chính quyền, địa phương, quán triệt chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trách nhiệm vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp từ cấp cơ sở và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tích cực đấu tranh với những luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phong trào đoàn kết giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xoá nghèo, nâng cao đời sống, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương. Các cấp hội trong cụm đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên CCB - CQN và nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp với các ban ngành tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Các xã trong cụm đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tín chấp vay vốn cho hội viên phát triển kinh tế với tổng dư nợ dư nợ trên 31 tỷ 900 triệu đồng.Tiêu biểu có các mô hình làm kinh tế giỏi như doanh nghiệp của đồng chí Trần Văn Sơn (Hồng Sơn), chuyên sản xuất móc áo xuất khẩu; doanh nghiệp đồng chí Phạm Văn Hồ (Hồng Sơn) với mô hình sản xuất gạch xi măng. Hội CCB xã Phùng Xá có doanh nghiệp của đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Vũ Văn Ca, Đỗ Hữu Trí, Nguyễn Hữu Dùng, Hoàng Đức Hải, Hoàng Duy Toại... đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động có thu nhập ổn định, tích cực ủng hộ quỹ xoá nhà dột nát, quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện đề án 03/ĐA-CCB ngày 02/1/2014 của Hội CCB thành phố Hà Nội về giảm nghèo và xoá nhà dột nát cho hội viên giai đoạn (2017 - 2022), các xã trong cụm đã vận động được 57.070.000. Cùng với sự giúp đỡ của Hội CCB thành phố đã xoá 2 nhà dột nát cho hội viên CCB xã Phù Lưu Tế và xã Xuy Xá.

Các xã trong cụm đã thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ hội viên. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, vận động tham gia xây dựng quỹ phòng chống Covid-19 và xâm nhập mặn do thành Hội phát động được 30.787.000đ. Các xã trong cụm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, động viên hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. đẩy mạnh phong trào VHVN - TDTT. Hội CCB các xã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh. Chi hội CCB thôn Bình Lạng xã Hồng Sơn đã tự trồng 320m đường hoa, Hội CCB xã Lê Thanh trồng hoa trong đường làng đã trồng được 207m. Chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, kịp thời thông tin thời sự đến hội viên CCB và Cựu quân nhân. Hội CCB các xã trong cụm đã tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, năm 2020 đã kết nạp được 85 đồng chí. Đánh giá kết quả năm 2020, Hội CCB các xã, thị trấn trong cụm thi đua số 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 100% cơ sở Hội có hội viên CCB gương mẫu đạt từ 98% trở lên, 99% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá, 100% cơ sở Hội và Chi hội đạt trong sạch vững mạnh.Hiện nay các xã trong cụm đã có 49 câu lạc bộ Cựu quân nhân, với tổng số 1.290 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó xã Hồng Sơn; thị trấn Đại Nghĩa hàng năm đã hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội CCB huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh cụm thi đua số 2 đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị, năm 2021 diễn ra những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" năm 2021 cần tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, bảo vệ nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên. Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xoá nhà dột nát và công tác tình nghĩa. Tiếp tục thực hiện tốt đề án 03 và phong trào 8+1, 10+1, tăng cường công tác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội để tạo nguồn vốn ưu đãi cho hội viên phát triển kinh tế, biểu dương, khen thưởng kịp thời sau mỗi phong trào thi đua. Phát huy những kết quả đã đạt đạt được trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động cán bộ hội viên và nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những sai sót để có hướng khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn "phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy, động viên cán bộ hội viên CCB thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, xứng đáng với niềm tin của Đảng và chính quyền.

Nguyễn Quyền