đảng - đoàn thể

Xã Đồng Tâm phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2021
Ngày đăng 05/11/2020 | 10:16  | View count: 212

Ngày 04/11/2020, tại xã Đồng Tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị làm việc với Đảng ủy xã Đồng Tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Ở xã có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo xã Đồng Tâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính trị 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2020 và báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - TUV - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của của Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân dân xã Đồng Tâm như: Trong 10 tháng năm 2020, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Chi bộ, Đảng bộ của xã. Phát triển kinh tế xã hội đạt 84,6% kế hoạch tăng 8,2% so với cùng kỳ; Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, phối hợp tốt với các cơ quan của Huyện thực hiện tốt chính sách cho người có công, người nghèo trên địa bàn; công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Xây  dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn còn đạt thấp, phát triển kinh tế, thực hiện các kết luận sau thanh tra còn chậm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung có năng suất chất lượng cao. Vẫn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự nông thôn.

Thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Đảng ủy xã Đồng Tâm cần tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị của Huyện thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Rà soát toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

Tập chung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và toàn diện. Tăng cường việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đẩy mạnh việc hoàn thành kê khai lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tập trung rà soát các tiêu chí theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn, huy động mọi nguồn lực của xã, tranh thủ sự quan tâm đặc biệt của Thành phố, của Huyện phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021./.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức