đảng - đoàn thể

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương...
Ngày đăng 18/10/2019 | 16:40  | View count: 854

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí Nhà nước ở cơ sở, Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 22, khóa XXIII, nhiệm kì 2015 - 2020 diễn ra sáng ngày 18/10.

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 7.491,4 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực với tỷ trọng về Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 40,9%, Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tại các xã, thị trấn; Cơ sở hạ tầng của huyện từng bước được nâng cấp, triển khai đồng bộ các tuyến đường phát triển phía Bắc huyện và nhiều công trình hạ tầng cơ sở, văn hóa, xã hội khác, thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững. Sự nghiệp văn hoá - giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên, tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới như: tăng cường công tác kiểm tra, xử lí vi phạm trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án, tích cực triển khai công tác thu gom, xử lí rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, xử lí nghiêm trường hợp xây dựng lò đốt rác điện tử trái phép ở xã Tuy Lai, tập trung công tác xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện các kết luận sau thanh tra, tiến hành chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2020 - 2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân, thường xuyên rà soát, đối chiếu các tiêu chí chưa đạt để tập trung triển khai, tổ chức thực hiện; triển khai đề án 21 của Thành ủy ngày 16/9/2019 của BTV thành ủy và Đề án 1352 của BTV huyện ủy ngày 18/10/2019 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách  xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện và triển khai Quyết định số 16 của UBND Tp Hà Nội về Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố, tăng cường công tác quốc phòng-  an ninh; theo dõi, nắm bắt tình hình, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp, không để xảy ra trên địa bàn 3 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 22, nhiệm kì 2015 - 2020 đã thông qua sửa đổi quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kì 2015 - 2020; quán triệt, triển khai đề án 21 của Thành ủy ngày 16/9/2019 của BTV thành ủy và Đề án 1352 của BTV huyện ủy ngày 18/10/2019 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách  xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện và triển khai Quyết định số 16 của UBND Tp Hà Nội về Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Nguyễn Quyền - Nguyễn Cường