đảng - đoàn thể

Kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức khóa XXIII
Ngày đăng 24/09/2019 | 18:03  | View count: 1035

Sáng ngày 24/9/2019, Hội LHPN huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Mỹ Đức khóa XXIII. Hội nghị Ban Chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung 3 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN xã Phù Lưu Tế, xã Xuy Xá, xã Đốc Tín vào Ban Chấp hành, 1 đồng chí - UV BCH - Cán bộ Hội LHPN huyện vào Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Mỹ Đức khóa XXIII.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Việt Thắng - HUV- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí  Chu Minh Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.Tại hội nghị đồng chí Trần Việt Thắng  - HUV- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo về công tác kiện toàn, bám sát vào đề án nhân sự của Đại Hội đại biểu phụ nữ huyện khóa XXIII và Hướng dẫn số10/HD - ĐCT-TC ngày 07/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII về một số vấn đề về công tác nhân sự của Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

Sau hội nghị họpBan Chấp hành, Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý III/2019 nhằm đánh giá các chỉ tiêu đăng ký thi đua của các cơ sở 9 tháng đầu năm và chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.

Lãnh đạo Huyện, Hội LHPN huyện tặng hoa 03 đồng chí nguyên là Uỷ viên  Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXIII

Đồng thời, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tổ chức chia tay 3 đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXIII, 01 đồng chí về nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH và 2 đồng chí chuyển công tác.

Trịnh Thị Tỉnh – Hội LHPN huyện Mỹ Đức