đảng - đoàn thể

Hội Người mù Huyện: Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 12/08/2019 | 09:00  | View count: 272

Sáng ngày 10/8, Hội Người mù huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và giá trị cốt lõi di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác Hồ viết bài báo dân vận và kỉ niệm 20 năm Tp Hà Nội được UNESCO công nhận thành phố vì hòa bình.

Tại Hội nghị, cán bộ, hội viên Hội người mù huyện được đồng chí Đinh Văn Quyết - Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đã truyền đạt, phân tích về những nội dung quan trọng trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Bác Hồ được viết từ tháng 5/1965 đến tháng 5/1969. Bản Di chúc là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Di chúc của Người luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách để đưa đất nước phát triển và hội nhập quốc tế.

Hội viên Hội Người mù Huyện tham gia buổi Tuyên truyền

Ngày 15-10-1949, Báo Sự Thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. Để công tác Dân vận thực sự đem lại hiệu quả, phục vụ sự nghiệp cách mạng, Người đã chỉ rõ những người phụ trách dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói xuông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”, họ phải thật thà nhúng tay vào việc, và rõ ràng khi người cán bộ, đảng viên làm được như thế thì qua đó nắm được ý nguyện chính đáng của nhân dân để phản ánh với cơ quan, đoàn thể, tổ chức Đảng, từ đó xây dựng thành chủ trương, đường lối để lãnh đạo quần chúng, lãnh đạo nhân dân. Bài báo “Dân vận” chỉ hơn 600 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 70 năm, nhưng đã đề cập những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác Dân vận. Nội dung bài báo đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thực sự là một bài học lớn về triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay. Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Đinh Văn Quyết cũng truyền đạt nội dung chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ hội viên thấu hiểu hơn những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, biến nhận thức thành hành động của người khiếm thị để không ngừng nỗ lực rèn luyện và thực hiện tốt lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Bác Hồ. 

Nhân dịp này, đoàn từ thiện đền Ngọc Liên, quận Hoàn Kiếm đã đến thăm và tặng gần 200 xuất quà gồm gạo, dầu ăn, bánh kẹo... cho cán bộ hội viên và các đối tượng người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với trị giá hơn 40 triệu đồng. 

Nguyễn Quyền