đảng - đoàn thể

Ban chỉ đạo Thành phố kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 09/08/2019 | 15:08  | View count: 227

Sáng ngày 9/8, tại Huyện ủy Mỹ Đức, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của 3 xã An Tiến, Hùng Tiến, Phù Lưu Tế và Thị trấn Đại Nghĩa.

Cùng dự có đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hậu - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa - UV BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Các đồng chí trong BCĐ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và đại diện hộ gia đình ở 4 đơn vị kiểm tra.

Báo cáo kết quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở các địa phương trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Các xã, thị trấn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Pháp lệnh 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; quan tâm chú trọng thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc công khai một số nội dung để nhân dân biết, bàn bạc, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy được vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm những kết quả mà báo cáo của 4 địa phương đã nêu. Các đại biểu cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thi Mai Hương - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các xã trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Để việc xây dựng và thực hiện QCDC tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Thi Mai Hương đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt người dân cần nhận thực rõ được quyền lợi của mình trong việc bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát hoạt động ở cơ sở; chỉ đạo, khắc phục những vướng mắc, tồn tại; Thường xuyên quán triệt, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của TW, TP, Huyện ủy; đặc biệt là Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng việc thực hiện dân chủ trong giai đoạn hiện nay; nâng cao hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Nguyễn Quyền