đảng - đoàn thể

Hội nghị Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 02/08/2019 | 18:00  | View count: 422

Chiều ngày 2/8, Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng phòng Quận, Huyện Ban tổ chức Thành ủy; đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII; Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Thực hiện chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy Mỹ Đức xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Dự kiến, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện không quá 3 ngày, tiến hành sau khi xong Đại hội cấp cơ sở và hoàn thành trước ngày 31- 8 -2020. Số lượng đại biểu dự đại hội không quá 300 đại biểu....

Đ/c Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến trong dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và các phương án trong nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Tiếp thu và kết luận tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21, đồng chí Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu trong thời gian tới các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV được hoàn thiện và đảm bảo đúng với yêu cầu đề ra.

Thúy Huyền - Hữu Khánh