đảng - đoàn thể

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Ngày đăng 23/11/2018 | 17:07  | View count: 1072

Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính đặt tại Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) và được truyền trực tuyến tới điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mỹ Đức có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp huyện; Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt quy định số 08-QĐ/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Tiếp đó, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng chính phủ giới thiệu kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”

Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường giới thiệu quán triệt nghị quyết số 36-NQ/TW “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trong quá trình học tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực. Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và tổ chức Đoàn thể tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị; đồng thời, các đại biểu viết bản thu hoạch các nhân. Chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình.

Thúy Huyền