đảng - đoàn thể

Hướng dẫn đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ Đảng viên
Ngày đăng 15/11/2018 | 07:50  | View count: 996

Sáng ngày 14/11, BTV Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, xếp loại giá chất lượng hàng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Về dự hội nghị có Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;  Các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe, đồng chí Lê Văn Sơn, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai, hướng dẫn một số điểm mới trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Trong đó, tập trung vào công tác đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Nội dung đánh giá được thực hiện theo Quy định 413 - QĐ/HU, ngày 20/10/2017 của ban thường vụ huyện ủy về việc ban quyết định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; quyết định số 421-QĐ/HU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; Hướng dẫn số 11 HD/HU, ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện.

Sau khi được nghe đồng chí Lê Văn Sơn, UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai các quyết định và hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đại biểu tham dự hội nghị  nhất trí cao với nội dung định hướng tập trung kiểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo,  quản lý và những điểm mới trong công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị  và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định, những quy định, hướng dẫn quán triệt triển khai lần này có nhiều điểm mới, yêu cầu cụ thể, chi tiết, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ, được tiến hành đồng thời ở các cấp; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại cần đảm bảo các yêu cầu: phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công khai, mở rộng đối tượng lấy ý kiến đánh giá; việc đánh giá, xếp loại phải toàn diện, khách quan, công tâm và đúng thực chất. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lương đảm bảo tiến độ thời gian theo chỉ đạo chung của huyện ủy. 

Văn Mạnh