đảng - đoàn thể

Triển khai đề án "hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp" cho phụ nữ Mỹ Đức
Ngày đăng 27/10/2018 | 18:07  | View count: 609

Sáng ngày 25/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức triển khai đề án "hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp" cho trên 100 hội viên phụ nữ Mỹ Đức có ý tưởng khởi nghiệp. Về dự hội nghị có ông Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Hảo - UVBTV- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hội LHPN Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN huyện Mỹ Đức.

Tại hội nghị, các chị em phụ nữ đã được nghe thạc sỹ Nguyễn Thị Hảo - UVBTV- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ -  Hội LHPN Thành phố Hà Nội giới thiệu đề án "hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp" theo quyết định Số: 939/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2017 đã phê duyệt.  Với mục đích cung cấp các kiến thức, kỹ năng khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ, Tại hội nghị này, các học viên được phổ biến các nội dung về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”  ( Đề án 939 của thủ tướng chính phủ); hướng dẫn thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; kiến thức khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.  Dự án có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của các chị em phụ nữ. Tham gia dự án khỏi nghiệp chính là một cơ hội lớn giúp cho chị em phụ nữ Mỹ Đức nói riêng và phụ nữ thủ đô nói chung có thể khỏi nghiệp thành công bằng những khả năng vốn có của chị em phụ nữ.

Đ/c Nguyễn Thị Hảo - UVBTV- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ -  Hội LHPN Thành phố Hà Nội giới thiệu Đề án

Cũng tại hội nghị này, Các đồng chí cán bộ hội và hội viên nòng cốt phụ trách đề án phụ nữ khỏi nghiệp ở cơ sở được trang bị thêm kỹ năng tư vấn khởi nghiệp và được nghe các chính sách hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, từng bước nâng cao năng lực hỗ trợ cho phụ nữ Mỹ Đức khởi nghiệp thành công. Để thực hiện hiệu quả đề án, đồng chí Nguyễn Thị Hảo mong muốn các ngành chức năng căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ phụ nữ thực hiện dự án khởi nghiệp. Mỗi ban, ngành đều có những chức năng riêng có thể hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp. Trong hệ thống Hội LHPN thành phố có trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ khởi nghiệp. Hội Phụ nữ các cấp trong huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể để triển khai đề án hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ khởi nghiệp. Khi triển khai thực hiện đề án, Các cấp hội cần xem xét, tìm hiểu đặc điểm, điều kiện của từng đối tượng, của từng địa phương để có thể xây dựng và triển khai đề án khỏi nghiệp cho chị em phụ nữ và phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cần tìm ra những thế mạnh của chị em phụ nữ để hướng dẫn họ khởi nghiệp một cách bền vững.

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đã khẳng định: “đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khỏi nghiệp” là một đề án hay, có tính khả thi cao, rất thiết thực đối với phụ nữ Mỹ Đức trong giai đoạn hiện nay. Tham gia đề án sẽ mở ra một cơ hội lớn để chị em phụ nữ khẳng định vị thế của mình trong xã hội, đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy Đỗ Trung Hai yêu cầu các cấp hội phụ nữ trong huyện cần triển khai hiệu quả đề án và tích cực tuyên truyền vận động chị em phụ nữ tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trang bị kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ;  cụ thể hóa các quy định hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận với các nguồn lực hỗ trọ kết nối nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chị em phụ nữ giao lưu học hỏi để chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển sự nghiệp bền vững. Thực hiện hiệu quả đề án  sẽ giúp cho chị em phụ nữ tự chủ về kinh tế, giải quyết được vướng mắc trong vấn đề việc làm cho phụ nữ nông thôn.

Thu An