cơ sở hạ tầng

Mỹ Đức đầu tư cơ sở hạ tầng đón lễ hội chùa Hương

Ngày đăng 10/11/2015 | 02:47 PM  | View count: 1979
HNMO) – Theo ông Nguyễn Văn Hậu, PCT UBND huyện Mỹ Đức, đón lễ hội chùa Hương năm nay, huyện đã cùng với các đơn vị hữu quan đầu tư thêm nhiều cơ sở hạ tầng mới.