chỉ đạo điều hành

Kiểm tra hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:23 PM  | View count: 299
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:54 PM  | View count: 454
Nội dung chi tiết xem    tại đây ;   Hướng dẫn, biểu mẫu chi tiết xem   tại đây ; 

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:50 PM  | View count: 494
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 07/06/2018 | 02:50 PM  | View count: 565
Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện tính đến tháng 6 năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:16 PM  | View count: 261
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:19 AM  | View count: 286
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 680
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:55 PM  | View count: 296
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo thu hồi đất tại các xã: Mỹ Thành, Đại Hưng, Hương Sơn, An Tiến, Hợp Thanh.

Ngày đăng 19/04/2018 | 04:04 PM  | View count: 330
Nội dung chi tiết xem            tại đây

Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 13/04/2018 | 09:23 AM  | View count: 379
Nội dung chi tiết xem          tại đây

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2018 | 02:39 PM  | View count: 277
Nội dung chi tiết xem        tại đây

Quản lý nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Ngày đăng 11/04/2018 | 08:42 AM  | View count: 247
Nội dung chi tiết xem    tại đây