chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện

Ngày đăng 09/08/2018 | 10:08 AM  | View count: 397
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 03:39 PM  | View count: 1504
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công điện số: 01/CĐ-BCH hồi 7h30' ngày 18/7/2018

Ngày đăng 18/07/2018 | 09:25 AM  | View count: 474
Công điện số: 01/CĐ-BCH hồi 7h30' ngày 18/7/2018 của Ban chỉ huy PCTT huyện Mỹ Đức

Về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản hành chính

Ngày đăng 12/07/2018 | 08:53 AM  | View count: 922
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 03:40 PM  | View count: 206
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Kiểm tra hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:23 PM  | View count: 212
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:54 PM  | View count: 378
Nội dung chi tiết xem    tại đây ;   Hướng dẫn, biểu mẫu chi tiết xem   tại đây ; 

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:50 PM  | View count: 387
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 07/06/2018 | 02:50 PM  | View count: 426
Công khai doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn Huyện tính đến tháng 6 năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội

Ngày đăng 01/06/2018 | 02:16 PM  | View count: 196
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:19 AM  | View count: 202
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/05/2018 | 02:57 PM  | View count: 545
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

Ngày đăng 11/05/2018 | 02:55 PM  | View count: 228
Nội dung chi tiết xem    tại đây