chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:40 PM  | View count: 2223
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện

Ngày đăng 27/02/2019 | 05:36 PM  | View count: 557
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 04:36 PM  | View count: 647
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:56 PM  | View count: 871
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Công tác quản lý hoạch động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử, quản cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 01/02/2019 | 08:40 AM  | View count: 467
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 03:56 PM  | View count: 297
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 30/01/2019 | 04:35 PM  | View count: 540
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn huyện

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:00 AM  | View count: 1249
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:31 PM  | View count: 822
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Một số Dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Mỹ đức, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2019 | 05:48 PM  | View count: 6316
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 08:40 AM  | View count: 826
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:31 PM  | View count: 581
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Đăng ký tham gia thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh trên địa bàn

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:04 AM  | View count: 1307
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Hưng

Ngày đăng 28/11/2018 | 12:32 PM  | View count: 2074
Nội dung chi tiết xem    tại đây