chỉ đạo điều hành

Công điện về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:39 PM  | View count: 1597
Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 02/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:47 AM  | View count: 628
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:06 AM  | View count: 831
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:01 PM  | View count: 632
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:31 PM  | View count: 666
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 12:00 PM  | View count: 672
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:50 PM  | View count: 3506
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tăng cường chấn chỉnh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện

Ngày đăng 12/04/2019 | 10:44 AM  | View count: 950
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Quyết định ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Huyện

Ngày đăng 09/04/2019 | 05:05 PM  | View count: 626
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 11:06 AM  | View count: 5126
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/02/2019 | 04:13 PM  | View count: 7492
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ của các xã, thị trấn

Ngày đăng 08/03/2019 | 10:24 AM  | View count: 2341
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM  | View count: 6866
Nội dung chi tiết xem   tại đây