chỉ đạo điều hành

Quyết định ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Huyện

Ngày đăng 09/04/2019 | 05:05 PM  | View count: 535
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 15/03/2019 | 11:06 AM  | View count: 4774
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/02/2019 | 04:13 PM  | View count: 7106
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ của các xã, thị trấn

Ngày đăng 08/03/2019 | 10:24 AM  | View count: 2200
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 05/03/2019 | 05:21 PM  | View count: 6211
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:40 PM  | View count: 2059
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện

Ngày đăng 27/02/2019 | 05:36 PM  | View count: 471
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 04:36 PM  | View count: 497
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:56 PM  | View count: 680
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Công tác quản lý hoạch động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử, quản cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 01/02/2019 | 08:40 AM  | View count: 380
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 03:56 PM  | View count: 245
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 30/01/2019 | 04:35 PM  | View count: 458
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn huyện

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:00 AM  | View count: 782
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:31 PM  | View count: 711
Nội dung chi tiết xem    tại đây