chỉ đạo điều hành

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 04:36 PM  | View count: 332
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:56 PM  | View count: 491
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch Công tác quản lý hoạch động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử, quản cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 01/02/2019 | 08:40 AM  | View count: 325
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 03:56 PM  | View count: 219
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 30/01/2019 | 04:35 PM  | View count: 287
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn huyện

Ngày đăng 24/01/2019 | 10:00 AM  | View count: 414
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:31 PM  | View count: 637
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Một số Dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Mỹ đức, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2019 | 05:48 PM  | View count: 5353
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 08:40 AM  | View count: 648
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch Quản lý và Tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:31 PM  | View count: 347
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Đăng ký tham gia thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh trên địa bàn

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:04 AM  | View count: 1098
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Hưng

Ngày đăng 28/11/2018 | 12:32 PM  | View count: 1539
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Hương Sơn

Ngày đăng 17/10/2018 | 03:50 PM  | View count: 2080
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 16/10/2018 | 02:30 PM  | View count: 289
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tiếp công dân huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 09/10/2018 | 04:26 PM  | View count: 553
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/10/2018 | 04:28 PM  | View count: 5502
Nội dung chi tiết xem   tại đây