chỉ đạo điều hành

Thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:08 AM  | View count: 458
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Triển khai thực hiện hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi

Ngày đăng 06/08/2019 | 08:05 AM  | View count: 277
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2019

Ngày đăng 31/07/2019 | 05:14 PM  | View count: 400
Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2019.

Trển khai xác định Chỉ số Cách hành chính năm 2019 đối với UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:07 PM  | View count: 285
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo công số, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/07/2019 | 02:02 PM  | View count: 2928
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH (tính đến tháng 06/2019)

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:18 AM  | View count: 757
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo về việc phân công tạm thời nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 11/07/2019 | 09:00 AM  | View count: 1152
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công điện về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:39 PM  | View count: 1429
Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 02/7/2019 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Đức về việc chủ động ứng với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:47 AM  | View count: 558
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:06 AM  | View count: 766
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 03/06/2019 | 05:01 PM  | View count: 564
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:31 PM  | View count: 582
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 12:00 PM  | View count: 592
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:50 PM  | View count: 3284
Nội dung chi tiết xem  tại đây