chỉ đạo điều hành

Mời dự gặp mặt những người con quê hương Mỹ Đức đang công tác tại các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội nhân dịp Xuân Bính Thân 2016

Ngày đăng 22/02/2016 | 09:24 AM  | View count: 1406
Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Huyện ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức gặp mặt đầu xuân. Thời gian: 8 giờ 30' ngày 28/02/2016 ( Chủ Nhật, ngày 21 tháng Giêng năm Bính...

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2016

Ngày đăng 19/02/2016 | 10:11 AM  | View count: 1701
Chi tiết xem tại đây

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/02/2016 | 10:05 AM  | View count: 848
Chi tiết xem tại đây

Thông báo phân công thành viên Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/02/2016 | 07:19 AM  | View count: 2072
Chi tiết xem tại đây

Quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 11/01/2016 | 04:03 PM  | View count: 570
Chi tiết xem tại đây

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở các xã: Xuy Xá, Phù Lưu Tế, Hợp Thanh, An Phú, Phùng Xá, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 10/12/2015 | 11:58 AM  | View count: 1316
HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 6603/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá QSD đất làm nhà ở tại các xã: Xuy...

Lịch gieo cấy vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:47 AM  | View count: 1142
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2016 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:50 AM  | View count: 874
Chi tiết xem tại đây

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ

Ngày đăng 07/01/2016 | 02:09 PM  | View count: 1838
Chi tiết xem tại đây