chỉ đạo điều hành

Về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 09/02/2017 | 09:49 AM  | View count: 143
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:51 AM  | View count: 154
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ

Ngày đăng 07/02/2017 | 11:14 AM  | View count: 151
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:13 PM  | View count: 166
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 18/01/2017 | 09:22 AM  | View count: 225
Ngày 17/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 84/UBND-VP về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán...

Thông báo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/01/2017 | 04:51 PM  | View count: 208
Ngày 13/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về việc thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mỹ Đức

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/12/2016 | 03:59 PM  | View count: 830
Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 30/12/2016 | 10:48 AM  | View count: 194
Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện

Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng chống chữa cháy rừng

Ngày đăng 30/12/2016 | 10:35 AM  | View count: 157
Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng chống chữa cháy rừng

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 28/12/2016 | 10:51 AM  | View count: 183
Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 20/12/2016 | 08:16 AM  | View count: 1414
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2017

Ngày đăng 14/12/2016 | 04:15 PM  | View count: 209
Kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2017

Kế hoạch kiểm tra việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/12/2016 | 04:14 PM  | View count: 209
Kế hoạch kiểm tra việc quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Kế hoạch triển khai và tuyên truyền thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 13/12/2016 | 04:11 PM  | View count: 191
Kế hoạch triển khai và tuyên truyền thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã huyện Mỹ Đức

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 21/11/2016 | 06:35 PM  | View count: 2616
Ngày 16 tháng 11 năm 2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6310/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, tỷ lệ 1/500. Nội dung chi...

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Ngày đăng 14/11/2016 | 07:48 AM  | View count: 414
Ngày 11/11/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 1349/UBND-VHTT về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Theo đó, UBND Huyện yêu cầu...

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 31/10/2016 | 04:50 PM  | View count: 681
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên...

Công điện khẩn số 06/CĐ-BCHPCTT về tập trung chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 7

Ngày đăng 18/10/2016 | 12:53 PM  | View count: 640
Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-BCHPCTT về tập trung chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 7