chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:58 PM  | View count: 874
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:36 AM  | View count: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế lao động 01/5

Ngày đăng 27/04/2017 | 05:04 PM  | View count: 161
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng 26/04/2017 | 05:59 PM  | View count: 2699
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Huyện năm 2017

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:25 PM  | View count: 141
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:11 PM  | View count: 153
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 09:17 AM  | View count: 272
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 07:45 AM  | View count: 156
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tuyên truyền cổ động trực quan tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5

Ngày đăng 19/04/2017 | 09:10 AM  | View count: 164
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2017

Ngày đăng 17/04/2017 | 11:16 AM  | View count: 140
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện quý I/2017

Ngày đăng 14/04/2017 | 11:19 AM  | View count: 185
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 08:06 AM  | View count: 253
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:06 AM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thành lập Tổ CNTT lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 29/03/2017 | 04:33 PM  | View count: 174
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:01 PM  | View count: 197
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Ngày đăng 28/03/2017 | 02:06 PM  | View count: 193
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 28/03/2017 | 08:15 AM  | View count: 167
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát việc giao chỉ tiêu KT-XH năm 2017 các xã, thị trấn

Ngày đăng 27/03/2017 | 09:42 AM  | View count: 166
Nội dung chi tiết xem tại đây