chỉ đạo điều hành

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 10/03/2017 | 04:49 PM  | View count: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:45 PM  | View count: 294
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 24/02/2017 | 06:43 PM  | View count: 206
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017

Ngày đăng 22/02/2017 | 08:55 AM  | View count: 139
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Ngày đăng 21/02/2017 | 10:11 AM  | View count: 255
Nội dung chi tiết xem tại đây

Mời dự gặp mặt người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội xuân Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 17/02/2017 | 08:31 AM  | View count: 565
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tổ chức buổi gặp mặt những người con Mỹ Đức công tác tại các cơ quan của...

Huyện ủy Mỹ Đức: Chỉ thị lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:16 AM  | View count: 110
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đảng ủy Cơ quan UBND Huyện: Thực hiện Quy tắc ứng xử trong cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:10 AM  | View count: 176
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hội đồng nhân dân: Kế hoạch giám sát công tác tổ chức và quản lý Lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:21 PM  | View count: 383
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch gặp mặt những người con Mỹ Đức đang công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2017 | 02:44 PM  | View count: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2017

Ngày đăng 09/02/2017 | 09:51 AM  | View count: 104
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 09/02/2017 | 09:49 AM  | View count: 100
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:51 AM  | View count: 107
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND Huyện ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ

Ngày đăng 07/02/2017 | 11:14 AM  | View count: 102
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:13 PM  | View count: 118
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 18/01/2017 | 09:22 AM  | View count: 142
Ngày 17/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Công văn số 84/UBND-VP về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đảm bảo ANTT và báo cáo danh sách cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán...

Thông báo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/01/2017 | 04:51 PM  | View count: 163
Ngày 13/01/2017, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về việc thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mỹ Đức

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/12/2016 | 03:59 PM  | View count: 614
Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 30/12/2016 | 10:48 AM  | View count: 141
Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Huyện