chỉ đạo điều hành

Thông báo về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 28/07/2017 | 03:43 PM  | View count: 192
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:15 AM  | View count: 163
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong kỳ thi vào lớp 10, THPT Quốc gia năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:47 AM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:45 AM  | View count: 164
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban cụm ngày 01/6/2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:41 AM  | View count: 150
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 31/05/2017 | 04:45 PM  | View count: 567
Nội dung chi tiết xem tại đây

Triển khai thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:49 PM  | View count: 166
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 19/05/2017 | 07:26 AM  | View count: 148
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị giao ban UBND Huyện tháng 4/2017

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:46 AM  | View count: 165
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động quảng cáo, thực hiện biển hiệu trong mùa mưa bão

Ngày đăng 16/05/2017 | 10:52 AM  | View count: 144
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa bão trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 15/05/2017 | 04:08 PM  | View count: 136
Nội dugn chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 10:46 AM  | View count: 136
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch xây dựng xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 05:06 PM  | View count: 164
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:19 PM  | View count: 156
Nội dung chi tiết xem tại đây