chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động quảng cáo, thực hiện biển hiệu trong mùa mưa bão

Ngày đăng 16/05/2017 | 10:52 AM  | View count: 138
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích trong mùa mưa bão trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 15/05/2017 | 04:08 PM  | View count: 131
Nội dugn chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 12/05/2017 | 10:46 AM  | View count: 132
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch xây dựng xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 05:06 PM  | View count: 159
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:19 PM  | View count: 152
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:58 PM  | View count: 852
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:36 AM  | View count: 134
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế lao động 01/5

Ngày đăng 27/04/2017 | 05:04 PM  | View count: 155
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng 26/04/2017 | 05:59 PM  | View count: 2661
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn Huyện năm 2017

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:25 PM  | View count: 136
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:11 PM  | View count: 149
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả giám sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội Chùa Hương năm 2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 09:17 AM  | View count: 264
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 07:45 AM  | View count: 150
Nội dung chi tiết xem tại đây

Về việc tuyên truyền cổ động trực quan tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5

Ngày đăng 19/04/2017 | 09:10 AM  | View count: 158
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2017

Ngày đăng 17/04/2017 | 11:16 AM  | View count: 136
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Huyện tại Hội nghị UBND Huyện quý I/2017

Ngày đăng 14/04/2017 | 11:19 AM  | View count: 183
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2017

Ngày đăng 13/04/2017 | 08:06 AM  | View count: 248
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ

Ngày đăng 12/04/2017 | 10:06 AM  | View count: 152
Nội dung chi tiết xem tại đây